Få hjælp til selv at udføre brugerundersøgelser og blive klogere på jeres brugeres og kunders behov og udfordringer. Jeg tilbyder undervisning og rådgivning i antropologiske metoder, og hvordan man omsætter sin viden til handling.

I får hjælp til at designe den brugerundersøgelse der passer til netop jeres situation og konkrete værktøjer og formater, som I kan bruge selv.

Case-eksempler

Sæt kunden i centrum
Workshop for iværksættere

For Helsingør Kommune har jeg afholdt workshop for iværksættere, der havde brug for konkrete værktøjer til bedre at forstå deres kunder, og udvikle deres produkt og services i tråd med kundernes behov.

Deltagerne fik viden om den antropologiske tilgang, arbejdede med deres egen case og fik toolkit med hjem til at lave deres egne kundeinterviews.

At lave en god fokusgruppe
Rådgivning om fokusgrupper

For Betty Nansen Teatret har jeg hjulpet med rådgivning om fokusgrupper, så de kunne blive klædt på til selv at afholde fokusgrupper for deres medlemmer af klubben Vores Betty. Dette giver dem mulighed for selv at indsamle viden om deres klubmedlemmers behov og ønsker til medlemsskabet.

Kunden fik konkret rådgivning om god forberedelse og afholdelse af en fokusgruppe, forslag til inddragende øvelser og viden om, hvordan man samler op og analyserer de input en fokusgruppe giver.

Anvendt antropologi i praksis
Heldagswebinar for antropologer

For et center for anvendt antropologi i Estland har jeg sammen med Antropologerne hjulpet en gruppe uddannede antropologer til at blive bedre klædt på til at arbejde med anvendt antropologi i rollen som konsulent.

Deltagerne fik en grundig introduktion til, hvordan man kan arbejde med anvendt antropologi i praksis, case-eksempler på antropologisk tilgang og metode, principper for god projektledelse og rådgivning samt træning i udvikling af hurtige prototyper ud fra brugerinterviews.