Gennem det udefrakommende antropologiske blik, hjælper jeg jer med at blive skarpere på bevidste og ubevidste behov, udfordringer, muligheder og adfærd hos jeres bruger, kunde eller medarbejder. Jeg kan som neutral part stille de spørgsmål, som I har svært ved at stille jer selv og hinanden, men som er vigtige at få svar på.

For at komme grundigt og dybt rundt om det emne eller den problematik I har brug for at blive klogere på, anvender jeg forskellige metoder i dataindsamlingen. Se mere her: Metoder.

Jeg hjælper jer igennem hele processen og varetager både projektledelse og udførelse af dataindsamling, analyse, rapportskrivning og præsentation.

I får en letforståelig og visuel præsentation af komplekse indsigter omsat til konkrete anbefalinger, som peger direkte mod næste skridt i jeres proces. Jeg er ikke fan af lange skrifttunge rapporter der blot ender i en skrivebordsskuffe og aldrig bliver brugt. Derfor gør jeg meget ud af at sikre en levende og let formidling, som kan bruges i hele organisationen. Jeg bruger billeder, videoklip, nøglecitater og modeller for at bringe jer tættere på virkeligheden og forstå hvad der er på spil.

 

Case-eksempler

Fremtidens rengøring
Undersøgelse til produktudvikling

For en global producent af rengøringsprodukter har jeg udført den danske del af et internationalt studie om fremtidens rengøring. Jeg gennemførte dybdeinterviews med borgere i deres eget hjem og fokusgrupper.

Kunden fik en dybdegående rapport med billeddokumentation og videoklip af rengøringsvaner og devices, bud på fremtidsscenarier og anbefalinger.

Undersøgelsen blev lavet gennem samarbejde med DMA Research.

Potentialet for en ny samkørselsapp
Forundersøgelse af nyt marked

For en global bilproducent har jeg hjulpet med at undersøge potentialet for at udbrede deres app-løsning til det danske marked; en samkørselsapp til medarbejdere til at kunne til og fra arbejde. Jeg udførte telefoniske dybdeinterviews med udvalgte repræsentanter for virksomheder og kommuner.

Kunden fik en letlæselig rapport med indsigter, konklusioner og anbefalinger til at få succes på det danske marked.

Undersøgelsen blev lavet gennem samarbejde med DMA Research.

 

Holdninger til EU
Holdningsundersøgelse

For en tænketank har jeg hjulpet med indsigt i danskernes forhold til forskellige emner om EU, herunder det danske EU-forsvarsforbehold. Jeg udarbejdede spørgeguide og modererede 3 online chatgrupper med forskellige typer borgere.

Kunden fik indsigt i danskernes viden om og holdning til EU og det danske EU-medlemsskab til brug i en dybdegående rapport om emnet.

Undersøgelsen blev lavet gennem samarbejde med DMA Research.