Om Nina Scheel

Baggrund og erfaring
Jeg har været selvstændig konsulent siden 2018 og har tidligere erfaring fra stillinger på “begge sider af bordet” – både som intern analytiker og ekstern konsulent, projektleder og antropolog.

Min erfaring spænder bredt på tværs af brancher og tematikker. Jeg har eksempelvis udført brugerstudier og innovationsprojekter inden for tech, FMCG, miljø og genbrug, sundhed og velfærd og seniorliv.

Uddannet cand.scient.anth. i antropologi med specialisering i innovation, organisation og arbejdsantropologi i 2013 samt BA i erhvervsøkonomi ved Aarhus Universitet.

Passion
Drivkraften for mit arbejde er at bringe organisationer tættere på deres brugere, kunder eller medarbejdere og se adfærdsmønstre, behov, udfordringer og muligheder fra en ny vinkel. En ny vinkel, der giver retning til, hvor der skal sættes ind og skabes forandring for at forbedre brugeroplevelsen med dit produkt eller øge arbejdsglæden og samarbejdet i dit team.

Tilgang 
Med den kvalitative tilgang undersøger jeg hvad der er på spil i menneskers levede liv, hvad end det er på arbejdspladsen eller i brugen af et produkt eller en service i hverdagen. Jeg har bred erfaring med at anvende den teoretiske og metodiske antropologiske tilgang i mange typer analyse- og udviklingsprojekter.

Udover det analytiske og kvalitative metodiske fokus, er jeg også en stærk projektleder med blik for skarp styring og fremdrift.

Se mere om min metodiske værktøjskasse under Metoder.

Vil du vide mere? Du kan se yderligere information på LinkedIn eller kontakte mig på mail@ninascheel.com for referencer og projekteksempler.