Kvalitative metoder til indsamling af dyb og nuanceret viden om din målgruppe

Dybdeinterview
Fysisk, over telefon eller video. Giver dyb indsigt og nuancer i det, der har betydning for den interviewedes hverdag og liv i forhold til projektets emne; udfordringer, behov, bekymringer og glæder.

(Go-along) observation
Giver konkret forståelse for bruger/kundesituationer, fx i en indkøbssituation, arbejdsgange eller brug af et produkt eller service.


Fokusgrupper
Fokusgruppens styrke er den gruppedynamik og debat der skabes, som viser nuancer i en målgruppers holdninger og opfattelser af fx et brand, et produkt eller et politisk emne.

Online chat-moderation
Online gruppechat er et alternativ til den fysiske eller online fokusgruppe, hvor deltagerne kan være mere anonyme og svare på spørgsmål og debattere et emne. Samtidig giver tekstformatet en tidsbesparelse ift. transskribering.

Kortlægning af brugerrejse
At få overblik over brugerrejsen er et stærkt værktøj til at finde konkrete udviklingspunkter for fx en indkøbsproces eller optimering af et produkt eller service.

 

Brugertest (prototypetest)
Bruges til at teste og optimere brugervenlighed på fx hjemmesider, apps eller ved fysiske produkter.

 

 

Workshop og samskabelse
Workshops med involverende øvelser, idéudvikling og samskabelse giver medejerskab til deltagerne og er en effektiv metode i udviklingsprojekter.Visuel “autoetnografi”
En spændende og levende måde at forstå sin målgruppes vaner og adfærd på, er ved at lade dem være medproducenter af data. Deltagerne dokumenterer selv deres adfærd og hverdag gennem fx billeddagbog, screenshot eller optagelse af online adfærd, lydoptagelser og tekstbidder med små forklaringer på, hvad de tænker og gør.

Spørgeskemaundersøgelse
Spørgeskemaer giver kvantitativ data, der kan være brugbart i kombination med den kvalitative tilgang. De kan give relevante tal og fakta om målgruppen, som efterfølgende kan undersøges dybere rent kvalitativ ved at spørge ind til hvordan og hvorfor.